پروتز چانه یا تزریق ژل؟ مزایا، مراحل و مراقبت‌های پروتز و ژل

مانند هر ویژگی دیگر صورت، چانه ها در شکل ها و اندازه های مختلفی به وجود می آیند. یک چانه به خوبی شکل گرفته تعادل خوبی بین بینی، گردن و گونه های شما ایجاد می کند. در مقابل، یک چانه پهن ممکن است ساختار کافی برای ایجاد تمایز بینایی بین صورت و گردن ایجاد نکند. اگرچه یک چانه کوچک می تواند بینی شما را بزرگتر جلوه دهد.

اگر از چانه “ضعیف” رنج می‌برید، گزینه های مختلفی برای تقویت چانه و ایجاد تعادل زیبایی شناختی برای ویژگی های